Slutbetyg inom vuxenutbildningen utfärdas till och med den 1 juli 2020