Foto: Per Aronsson Foto: Jessica Nilsson

Olika former av stöd

Vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun är till för alla, oavsett förutsättningar och eventuella funktionsnedsättningar. Vi försöker därför i så stor utsträckning som möjligt erbjuda olika former av stöd.

Du som tidigare haft problem i skolan kan behöva stöd för att komma igång med dina studier igen. Vi kan göra en individuell studieplanering tillsammans med dig, som kan leda till att du får extra stöd och handledning eller anpassad studiegång. 

En funktionsnedsättning kan vara allt från läs- och skrivsvårigheter/dyslexi till en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, utvecklingsstörning eller autism. 

Studion

Verksamheten Studion vänder sig till dig som behöver extra stöd i dina studier. Där arbetar specialpedagoger. Vi kan också testa dig om du har läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter.

Ta kontakt i god tid

Du som vill studera bör i god tid ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare så vi kan planera det stöd som kan vara aktuellt för just dig. Vägledningen finns på Kompetenscentrum, Södra Torggatan 16 i centrala Kungsbacka. 

Här hittar du vägledningens öppettider

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se