Behörighet & betyg

Kompetenscentrum tillämpar kontinuerlig antagning under hela året, med kursstart varje månad. Efter avslutade kurser inom grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning kan du få ett utdrag ur betygskatalogen.

Behörighet grundläggande vuxenutbildning

Du är behörig att delta i grundläggande vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. För att vara behörig krävs även att du saknar eller har brister i de kunskaper kursen ger. Alla som söker till grundläggande vuxenutbildning är garanterade plats.

Behörighet gymnasial vuxenutbildning

Du är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasiet.

Behörighet sfi

Du som är folkbokförd i Kungsbacka kommun och saknar grundkunskaper i svenska får läsa sfi inom vuxenutbildningen från och med det år du fyller 16.

Antalet platser

Inom gymnasial vuxenutbildning i Kungsbacka är antalet platser begränsat. Om inte alla behöriga sökande kan tas emot görs ett urval. Företräde ges då till de personer som har kort tidigare utbildning. Vid urvalet granskas därför den sökandes tidigare utbildning och mål med studierna.

Urval

Under 2016 tillämpas urval vid antagning till gymnasial vuxenutbildning, eftersom utbildningsplatserna är begränsade. Urval görs utifrån vuxenutbildningsförordningen (2011:1108) och innebär att den som har kort tidigare utbildning prioriteras i första hand.

Om du inte blir antagen till sökt utbildning kan du istället ansöka om att göra en prövning i den kurs du vill ha betyg i.

Här hittar du mer information gällande prövning.

Processen - från ansökan till studier

1. Samtal med vägledare och/eller information via vår webbplats.
2. Du väljer vad du vill studera, studieform, studietakt och önskat startdatum.
3. Du väljer utbildare/skola som du vill studera hos.
4. Du gör en webbansökan för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, sfi söks på pappersblankett på vägledningen. 
5. Om du vill ansöker du nu själv om studiemedel hos CSN.
6. Inom fyra veckor efter komplett ansökan får du besked om du är antagen eller inte.
7. När du är antagen kontaktar den utbildare/skola som du valt dig för introduktion.
8. Skicka in studieförsäkran till CSN
9. Nu är du igång och studerar!

Beställa betyg

För att ta ut ett eller flera betyg måste du göra en ansökan om det till Kompetenscentrum. De skickas alltså inte ut automatiskt efter avslutad kurs. Det kan ta upp till tre veckor innan ditt betyg är klart.

Du bestämmer själv vilket eller vilka betyg du vill ha med i ditt betygsdokument. Du kan inte föra över betyg från gymnasieskolan till detta betygsdokument

För att enklast beställa ett betyg loggar du in på ditt  studerandekonto och går till rubriken Beställningar, där du väljer vilka betyg du vill beställa. 

Du kan även fylla i blanketten Ansökan om betygsutskrift som du hittar längst ner på sidan och skicka eller lämna in den till oss.

Du kan också beställa betyg via e-post: vuxenutbildning@kungsbacka.se

Glöm inte att ange:

  • Ditt namn
  • Personnummer
  • Vilka kurser du vill ska finnas med i betygsdokumentet
  • Om du vill ha betyget hemskickat eller om du hämtar det på Kompetenscentrum
  • Den adress dit du vill att vi skickar betygsdokumentet

Slutbetyg eller gymnasieexamen

Om du vill ta ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare.  Möjligheten att ta ut ett slutbetyg har av regeringen förlängts till 2020-07-01

Intyg

Du som genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning och vill få dina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg kan beställa ett intyg. Intyget beställer du på samma sätt som betyget.

Sista daga att läsa

Om du ska komplettera med betyg till Antagning.se så är sista dag att läsa en kurs vecka 21 för komplettering till höstterminsstarten och vecka 45 för komplettering till vårterminsstarten. Om du ska komplettera med betyg till andra utbildningar så kontrollera alltid med skolan dit du ska söka när sista komplettringsdag är. Generellt behöver vuxenutbildningen fyra veckor på sig att utfärda betyg.

Läsa upp betyg 

Du som vill höja ett tidigare betyg, E eller högre, i en kurs är välkommen att göra en prövning. Har du betyget F får du i regel läsa kursen om den finns i kursutbudet.

Här hittar du mer information om prövning.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se