Lärling - Husbyggnad inriktning byggnadsträarbetare

Till hösten kommer vi att starta lärlingsutbildningen Husbyggnad inriktning byggnadsträarbetare. En ingång är med språkstöd och en är utan språkstöd. Utbildningen ges i samverkan med Eksta Bostads AB och Erlandssons Bygg.

Utbildningen är arbetsplatsförlagd (minst 70 procent på arbetsplats) och kommer att vara på någon av de arbetsplatser där Eksta Bostads AB och Erlandsson Bygg samverkar i Kungsbacka. Med en lärlingsutbildning får du meriterande yrkeserfarenheter samtidigt som du utbildar dig. Praktisk erfarenhet, studier och referenser i ett och samma paket.

Utbildningen är ca 1 år
Kurspaketet omfattar 1100 poäng, vilket motsvarar ungefär ett års studier. Alla förekommande arbetsmoment och teorikunskaper inom bygg ingår i de gymnasiala kurserna. Mest tid lägger vi på husbyggnad. Stor vikt läggs på den terminologi som är nödvändig inom yrket. Efter fullgjord och godkänd utbildning utfärdas gymnasiebetyg.

Om du arbetat inom branschen tidigare görs en validering, vilket kan göra din utbildning kortare. Utbildningen har ett planerat studieuppehåll på 4 veckor under sommaren 2019.

Vart leder utbildningen
Efter godkänd utbildning har du möjlighet att söka arbete hos ett stort antal byggarbetsgivare. Du kommer också få ett brett kontaktnät inom branschen. Byggbranschen är i stort behov av kompetens inom många olika yrkesroller. Utbildningen ger en bra grund till jobb och en bra grund för den som vill utbilda sig vidare till andra jobb inom branschen, till exempel projektingenjör eller konstruktör.

Vem kan söka?
Du som har läst svenska på grundläggande nivå eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå och matematik på grundläggande nivå. Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen ska ge. För att gå vidare i antagnings- processen och ha en möjlighet att bli antagen ska du delta i en intervju.

Språkstöd
I utbildningen ingår, utöver yrkeskurserna, även kurser i sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Nivån beror på din språknivå vid kursstart. Den som blir antagen ska ha förutsättningar att klara av kurserna med hjälp av stöd i svenska. I utbildningen ingår också orienteringskurs kartläggning 100 poäng samt orienteringskurs yrkessvenska 200 poäng. Den sökande ska ha behov av språkstöd för att kunna bli antagen till utbildningen.

Sista ansökningsdag 2018-08-15

Läs mer och ansök här
Skriv in Lärling - Husbyggnad i sökrutan