Foto: Lina Dahlén Foto: Per Aronsson Foto: Jessica Nilsson

Sfi - utbildning i svenska för invandrare

Sfi är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Det finns kurser på olika studietakter och språkliga nivåer. Vilken kurs du ska börja avgörs tillsammans med personal på Kompetenscentrums studie- och karriärvägledning. Målsättning, tidigare erfarenheter och utbildningsbakgrund avgör vilken kurs du ska gå.

Information på olika språk

Längst ner på sidan hittar du information om sfi översatt till många språk.

Du väljer skola

Du väljer själv vilken skola du vill studera hos.
Här hittar du skolorna.

Vem får läsa?

Du som är folkbokförd i Kungsbacka kommun och saknar grundkunskaper i svenska får läsa sfi inom vuxenutbildningen från och med det år du fyller 16.

Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri. Du får inget studiestöd när du läser, men du som är nyanmäld flykting kan få läsa med introduktionsersättning. Om du får ekonomisk ersättning från till exempel arbetsförmedlingen eller a-kassan måste du kontakta din handläggare innan du börjar studera.

Läs om andra som studerar Sfi

Här kan du läsa ett reportage om Chayanan och Natthinan från Thailand.

Tre olika studievägar

Det finns tre olika studievägar på sfi. Valet av studieväg beror bland annat på vilken utbildningsbakgrund och vilka studiemål du har. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren avgörs vilken studieväg som passar dig. Kurserna startar regelbundet under terminen.

Studieväg 1 - Kurs A - B för dig som har ingen eller kortskolgång från ditt hemland.
Studieväg 2 - Kurs B - C med långsam eller normalstudietakt.
Studieväg 3 - Kurs C - D med snabb studietakt för dig medmycket god studievana och
                             förmåga att arbeta självständigt.

Olika nivåer

1. Svenskundervisning för invandrare, sfi 
2. Svenska som andraspråk, SAS 
3. Svenska på gymnasial nivå, Svenska 1,2,3

Ansökan

Du ansöker till sfi genom att göra ett personligt besök på Kompetenscentrums studie- och yrkesvägledning på Södra Torggatan 16 i centrala Kungsbacka. Du som söker första gången tar med personbevis från Skattemyndigheten och giltig legitimation eller pass.

Tidsbokning

Du behöver inte boka tid för att göra en ansökan eftersom vi har drop-in.
Här är en länk till våra öppetider

Vägledning

På Kompetenscentrums studie- och yrkesvägledning får du också möjlighet att diskutera dina fortsatta studier och att planera för ditt fortsatta yrkesliv. Du får hjälp att få dina studier och yrkeserfarenheter från ditt hemland kartlagda och bedömda. Du kan också få hjälp med att söka andra kurser inom vuxenutbildningen samtidigt som du läser sfi eller svenska på högre nivå.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se