Yrkeshögskoleutbildning i Kungsbacka

Yrkeshögskolans utbildningar ska ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom ett yrkesområde. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet och ska försörja näringslivet med rätt kompetens. 


Yh i Kungsbacka

Vill du läsa en yrkeshögskoleutbildning kan du göra det på Yrkeshögskolan i Kungsbacka. Yrkeshögskolan finns i L-blocket på Aranäsgymnasiet. Hösten 2013 startade 7 utbildningar och hösten 2014 är vi garanterad 3 utbildningsstarter, Fastighetsautomationsingenjör, Administratör IT-system och CAD konstruktör produktutveckling/design.

Läs mer på Yrkeshögskolan i Kungsbacka  


Yh i Sverige

Yrkeshögskoleutbildningar finns över hela Sverige och du har rätt att söka vart du än bor. Utbildningarna är CSN berättigade. I januari 2014 kommer Myndigheten för yrkeshögskolan bevilja 25 procent av 1 190 utbildningar.

Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolan eller på Yrkeshögskolan

För mer information, kontakta:
Kompetenscentrums studie- och yrkesvägledning
Telefon: 0300-83 54 17
Telefontider: måndag-fredag 08.30-09.30
E-post: kompetenscentrum@kungsbacka.se

Uppdaterad 2013-12-19

 Kungsbacka kommun · 434 81 Kungsbacka · 0300-83 40 00 · info@kungsbacka.se