Lämna synpunkter/elevklagomål

Har du synpunkter och klagomål på vår verksamhet? Tyck då gärna till! Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Vi vill därför gärna att du kontaktar oss om du har klagomål eller synpunkter. Du som elev har rätt att lämna klagomål om det är något du inte är nöjd med.

I första hand ska du vända dig till den personal, ex lärare, handledare eller mentor, som står dig närmast. Om du vill gå vidare med klagomålet vänder du dig i första hand till skolledare på skolan du läser på. 

Vill du inte prata med skolledaren eller inte tycker att skolledaren kan lösa problemet bör du vända dig till rektorn på vuxenutbildningen. Rektor har det övergripande ansvaret för vuxenutbildningen i Kungsbacka och ska se till att eleverna får det stöd de behöver och fattar beslut om olika åtgärder. 

Telefonnummer och e-postadresser 

Under fliken Skolor på vuxenutbildningens webbplats hittar du information om skolorna med tillhörande kontaktuppgifter.

tf. Rektor för vuxenutbildningen Staffan Hallström
Telefon: 0300-83 40 00
E-post: staffan.hallstrom@kungsbacka.se

Möjlighet att överklaga

Vissa beslut är också möjliga att överklaga till förvaltningsdomstol eller Skolväsendets överklagandenämnd.

Lämna synpunkter

Du kan också lämna ditt klagomål eller din synpunkt via kommunens synpunktshantering. Observera att ärendet blir synligt i kommunens diariesystem och en allmän handling som kan begäras ut om den inte omfattas av sekretess.

Här lämnar du dina synpunkter