Studie- och yrkesvägledning

Du som känner dig osäker inför ditt studie- eller yrkesval är välkommen till Kompetenscentrums studie- och karriärvägledning. Du kommer i kontakt med oss genom att boka ett möte via vår e-tjänst eller via e-post.

Boka samtal 

Önskar du boka ett samtal gör du det via Studie- och karriärvägledningens e-tjänst. e-tjänst

Har du av Skatteverket fått skyddade personuppgifter ska du ringa elevexpeditionen för att boka tid. Du når elevexpeditionen genom, kommunens kundcenter, Kungsbacka Direkt 0300-83 40 00 Telefontiderna hittar du på hemsidan

E-post

Du kan skicka e-post till oss för kortare vägledningsfrågor på info@kungsbacka.se. Vi svarar så fort vi har möjlighet.

Exempel på ärenden du kan boka ett samtal med oss på studie- och karriärvägledningen kan vara:

  • · Studieplanering
  • · Planering mot examen
  • · Karriärplanering
  • · Ansökan till yrkesutbildningar
  • · Ansökan till svenska som andraspråk grundläggande nivå
  • · Vid vägledarkontakt
  • · Behörighetsfrågor
  • · Matematiksatsningen
  • · Boka nivåbedömning