Enheten för Myndighetsutövning

Denna del av Kompetenscentrum arbetar med handläggning och utbetalning av försörjningsstöd.