Människor

Enheten för Etablering

Denna del av Kompetenscentrum arbetar med områdena bostad, arbete, studier och fritidsaktiviteter under nyanländas första tid i kommunen.

Det handlar bland annat om vägledning, studier i svenska, men också olika yrkesresurser och praktik som underlättar de nyanländas etablering.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se