Enheten för vägledning

Denna del av Kompetenscentrum vänder sig till de som är i behov av studie- och karriärvägledning.

Vägledningen hjälper dig att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden.

Vägledningen är helt oberoende och finns ute på skolorna i kommunen och på Kompetenscentrum. Vill du prata om din framtid, jobb eller studier är du alltid välkommen till Kompetenscentrum i Kungsbacka innerstad.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se