Så här uppfattar vuxenstuderanden det är att läsa vid vuxenutbildningen i Kungsbacka