Kompetenscentrum

Kompetenscentrum är en mötesplats för alla invånare i Kungsbacka som på något sätt vill vidare. Utifrån dina behov och önskemål försöker vi tillsammans hitta lösningar.

Här finns samlad kompetens för dem som är i behov av vuxenutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, studie- och yrkesvägledning, har kommit ny till Sverige, vill byta riktning i karriären eller är i behov av försörjningsstöd. 

Verksamhetschef, Karin Zetterman

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se