En data

Studiefinansiering

Hur du ska få ihop din ekonomi under tiden du studerar är en viktig del när du planerar dina studier. Du kan finansiera dina studier på många olika sätt. Nedan kan du läsa om några av dem.

Studiehjälp

Till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år har du rätt till studiehjälp vid studier på heltid, 20 poäng/vecka. 

Extra tillägg

Du kan även ansöka om extra tillägg. Det extra tillägget är behovsprövat och beroende av din och dina föräldrars inkomst. Ansökan om extra tillägg skickas till CSN.

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chanserna till jobb.

Några av de krav som du ska uppfylla är:
-Du ska vara arbetslös
-Ha kort tidigare utbildning
-Har inte haft studiemedel under tre senaste åren
-Du är mellan 25 - 56 år

För mer information om du tillhör målgruppen och hur du söker klicka HÄR.

Studiemedel

Från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Den övre åldersgränsen är 56 år, med vissa undantag.

Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Från och med det år du fyller 25 år kan du även få ett högre bidrag för studier på grundläggande eller gymnasial nivå.
 
Du kan beviljas studiemedel för en studieomfattning på 50, 75 eller 100 procent. Ansökan om studiemedel görs hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN. 

Tilläggslån

Från och med året du fyller 25 år kan du som tidigare arbetat söka ett tilläggslån. Vad som gäller för dig hittar du här på CSN:s webbplats.

Tilläggsbidrag för studerande med barn

Tilläggsbidrag är ett bidrag för studerande med barn upp till 18 år. Bidraget gäller för dig som studerar med studiemedel. Bidraget är skattefritt och påverkar inte andra bidrag. Om båda vårdnadshavarna studerar kan bara en få tilläggsbidraget. 

Mer information

För mer information om studiehjälp, studiestartsstöd och studiemedel kontakta CSN på telefon 0771-27 60 00, vardagar klockan 08.00-16.30, eller gå in på www.csn.se

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se