Hur påverkar coronaviruset vuxenutbildningen?

Här har vi sammanställt frågor och svar som handlar om hur coronaviruset covid-19 påverkar eller inte påverkar vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun.

Kommer vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan att sluta med distansundervisning till hösten?

 Svar: Från och med den 15 juni lättar Folkhälsomyndigheten upp kravet på distansundervisning. För vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas. Mer detaljerad information kommer till direkt berörda studerande.

Ansökan till kurser inom vuxenutbildningen är precis som tidigare öppen.Receptionen har öppet som vanligt. Elevexpedition och Studie- och karriärvägledarna nås via telefon. För öppettider och telefontider se här

Vad gäller för prövningar?

Svar: Ansökan om prövningar som inkommit före den 23 mars kommer att genomföras enligt plan på plats men i mycket små grupper. Anmälningar till prövning som inkommer från och med 24 mars kommer endast att erbjudas på distans. Är man orolig över detta kan man kontakta vår expedition för hjälp. I dagsläget kommer vi att behöva prioritera invånare i Kungsbacka kommun. Därför hänvisas invånare från andra kommuner till sin hemkommun.

Hur påverkas nationella prov inom vuxenutbildningen?

Svar: Inga nationella prov kommer att göras på plats. Skolverket avser att fatta beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Hur får jag som elev svar på frågor som handlar om hur distansundervisningen genomförs?

Svar: Du som elev ska kontakta den skola du studerar hos. Det är de som kan informera om hur distansundervisningen går till.

Har regegeringen förlängt tiden för utfärdande av slutbetyg?

Svar: På grund av det nya coronaviruset är det är många som inte hinner att göra prövningar i tid och därför har regeringen förlängt möjlighten att utfärda slutbetyg till 2021-07-01. Mer information via den här länken. Har du funderingar kring slutbetyg kontaka studie- och karriärvägledarna. Kontaktuppgifter via den här länken.