Hur påverkar coronaviruset vuxenutbildningen?

Här har vi sammanställt frågor och svar som handlar om hur coronaviruset covid-19 påverkar eller inte påverkar vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun.

Vad gäller för amälan till sfi?

Under rådande omständigheter med covid-19 sker sfi-inskrivning via telefon eller Teams med studie- och karriärvägledare. Länk till tidsbokning.

Kommer vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan att sluta med distansundervisning till hösten?

 Svar: Från och med den 15 juni lättar Folkhälsomyndigheten upp kravet på distansundervisning. För vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas. Mer detaljerad information kommer till direkt berörda studerande.

Ansökan till kurser inom vuxenutbildningen är precis som tidigare öppen.Receptionen har öppet som vanligt. Elevexpedition och Studie- och karriärvägledarna nås via telefon. För öppettider och telefontider se här

Vad gäller för prövningar?

Svar: Prövningar genomförs på distans för sökande som är folkbokförda i Kungsbacka kommun. Sökande från andra kommuner hänvisas till sina hemkommuner.

Hur påverkas nationella prov inom vuxenutbildningen?

Svar: Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov från och med 2021-01-01 till och med 2021-06-30. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. Länk till Skolverkets sidan för inställda nationella prov.

Hur får jag som elev svar på frågor som handlar om hur distansundervisningen genomförs?

Svar: Du som elev ska kontakta den skola du studerar hos. Det är de som kan informera om hur distansundervisningen går till.

Har regegeringen förlängt tiden för utfärdande av slutbetyg?

Svar: På grund av det nya coronaviruset är det är många som inte hinner att göra prövningar i tid och därför har regeringen förlängt möjlighten att utfärda slutbetyg till 2021-07-01. Mer information via den här länken. Har du funderingar kring slutbetyg kontaka studie- och karriärvägledarna. Kontaktuppgifter via den här länken.