Hur påverkar coronaviruset vuxenutbildningen?

Här har vi sammanställt frågor och svar som handlar om hur coronaviruset covid-19 påverkar eller inte påverkar vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun.

Kommer vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan att sluta med distansundervisning till hösten?

 Svar: Från och med den 15 juni lättar Folkhälsomyndigheten upp kravet på distansundervisning. För vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas. Mer detaljerad information kommer till direkt berörda studerande.

Ansökan till kurser inom vuxenutbildningen är precis som tidigare öppen.Receptionen har öppet som vanligt. Elevexpedition och Studie- och karriärvägledarna nås via telefon. För öppettider och telefontider se här

Vad gäller för prövningar?

Svar: Prövningar genomförs på på den aktuella skolan.  I dagsläget bedömer vi att de kan genomföras på ett smittsäkert sätt på plats.

Hur får jag som elev svar på frågor som handlar om hur distansundervisningen genomförs?

Svar: Du som elev ska kontakta den skola du studerar hos. Det är de som kan informera om hur distansundervisningen går till.

Har regegeringen förlängt tiden för utfärdande av slutbetyg?

Svar: På grund av det nya coronaviruset är det är många som inte hinner att göra prövningar i tid och därför har regeringen förlängt möjlighten att utfärda slutbetyg till 2025-07-01. Mer information via den här länken. Har du funderingar kring slutbetyg kontaka studie- och karriärvägledarna. Kontaktuppgifter via den här länken.