Matematiksatsning vad är det?

Vi satsar extra på matematik!

I vårt kvalitetsarbete har vi sett att det är många elever som får betyget F, alltså icke godkänt när de läser matematik.

Vi vill att du ska lyckas i dina studier! Därför kan vi erbjuda en rad åtgärder så att du inför dina matematikstudier kan förbereda dig på flera olika sätt.

 För att på bästa sätt hjälpa dig att få ett bra upplägg inför dina matematikstudier ska du träffa en studie- och karriärvägledare. Samtalet har till syfte att samtala om dina möjligheter att lyckas och du kan erbjudas möjlighet till ett kunskapstest, där resultatet visar rekommenderad startnivå.

Inför dina matematikstudier finns det möjlighet att läsa kortare repetitionskurs, innan du påbörjar ordinarie matematikkurs. Kursen har ett flexibelt upplägg och planeras utifrån dina individuella behov, vilket kunskapstestet visar. Vi erbjuder också kurs i studieteknik, där du lär dig att studera mer effektivt.

Repetitionskurserna i matematik och kursen i studieteknik hittar du i kurskatalogen. Skriv "repetition" eller "studieteknik" i sökrutan och klicka på knappen "Hitta kurs".

Du som ska göra ett kunskapstest i matematik kan ha behov av att förbereda dig genom att repetera och fräscha upp dina matematikkunskaper.

Här nedan kommer några bra tips på användbara länkar:

  • www.matteboken.se - Matteboken samlar förklaringar, videolektioner, övningar och tidigare nationella prov för matematik på alla nivåer.
  • www.webbmatte.se - Webbmatte innehåller bland annat förklaringar på flera språk för matematik från skolår 6.
  • www.mattecoach.se - Mattecoach på nätet är en tjänst där du kan få mattehjälp via chatt.