Människor

Olika former av extra stöd och anpassningar i dina studier

Vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun är till för alla, oavsett förutsättningar.

Du som har behov av stöd och extra anpassningar kan ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autism. Du kan haft tidigare problem i skolan och har behov av extra stöd för att komma igång med dina studier igen.

Ta kontakt i god tid

Du som behöver extra stöd och anpassningar i dina studier, ta kontakt med våra studie- och karriärvägledare i god tid. Kompetenscentrums specialpedagog planerar sedan det extra stöd som kan vara aktuellt för just dig. Specialpedagogen gör även pedagogisk läs- och skrivutredning, utredning inför högskoleprovet och körkort.

Vi finns på Kompetenscentrum, Södra Torggatan 16 i centrala Kungsbacka.

Här hittar du vägledningens öppettider

Välkommen!

 

Du som har behov av stöd och extra anpassningar , ta kontakt med våra studie- och karriärvägledare. Kompetenscentrums specialpedagog planerar sedan det extra stöd och handledning som kan vara aktuellt för just dig. Specialpedagogen gör även pedagogisk läs- och skrivutredning, utredning inför högskoleprovet och skriver intyg för körkort, om du har läs- och skrivsvårigheter.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se