En data

Studieformer & studietakt

Vi erbjuder utbildning på distans, flex och i klassrum, så att du kan studera på dina villkor. Du väljer själv när och hur du vill studera och anpassar dina studier så att det passar dig. För studieformerna flex och distans kan du välja en studietakt på 25, 50, 75 eller 100 % studietakt. Om du läser kursen i studieform klassrum genomförs kursen på 50 %.

Distans

Distans innebär att du läser kursen självständigt med en datorbaserad lärplattform som stöd. Du får handledning från läraren via lärplattformen, webbkamera, e-post, telefon eller annat tekniskt verktyg. Läraren finns tillgänglig för handledning dagligen, måndag till fredag och du ska under denna tid få svar på inskickade frågor inom max 24 timmar. Även om du läser på distans så måste du räkna med att komma till skolan vid något/några tillfällen. Alla distanselever kallas till en obligatorisk introduktion på plats i Kungsbacka och det kan också förekomma moment i kursen, laborationer eller avgörande examinationer som också genomförs på plats. I kurskatalogen kan du se vilka kurser som erbjuds inom studieformen distans.

Flex

Flex innebär att du läser kursen med stöd av en datorbaserad lärplattform, men i kombination med handledning (både dag och kväll), av lärare på plats i Kungsbacka. Om du studerar på flex har du möjlighet att sitta på skolan och arbeta även när det inte är handledning och där finns tillgång till datorer och referensmaterial. I kurskatalogen kan du se vilka kurser som erbjuds inom studieformen flex.

Klassrum

Klassrumsundervisning innebär att du går i en grupp med andra elever på lärarledda lektioner. Lektionerna är på dagtid och motsvarar minst tio timmar i veckan.

För att det ska bli klassrumsstart ska det vid sista kompletteringsdag finnas 20 elever som är antagna. Om det inte finns tillräckligt många antagna flyttas eleverna över till studieformen flex i stället. Klassrumstarter kommer att ges vid fyra tillfällen: vecka 2, 12, 31 och 41. Här kan du läsa mer om ansökan till klassrumsstart. I kurskatalogen kan du se vilka kurser som erbjuds inom studieformen klassrum.

Studietakt

För studieformerna flex och distans kan du välja en studietakt på 25, 50, 75 eller 100 % studietakt. Kurspaket kan läsas på lägst 50% studietakt. Om du läser kursen i studieformen klassrum genomförs kursen på 50 % studietakt.

Med hjälp av tabellen kan du räkna ut din studietakt.

1. Börja med att räkna samman kursernas poäng.
2. Räkna sedan antalet studieveckor, från första kursens början till sista kursens slut.
3. Följ raden för ditt totala poängantal till den kolumn som överensstämmer med antalet studieveckor. 

Hamnar du mellan två kolumner är det alltid den lägre studietakten som gäller. I tabellen kan du också se hur många veckor det tar att läsa en eller flera kurser på upp till 550 poäng.

Studietakt 25 procent 50 procent 75 procent 100 procent
Poäng 5 p/vecka 10 p/vecka 15 p/vecka 20 p/vecka
50 poäng 10 veckor 5 veckor 3 veckor 2 veckor
100 poäng 20 veckor  10 veckor 6 veckor 5 veckor
150 poäng 30 veckor  15 veckor  10 veckor  7 veckor 
200 poäng 40 veckor  20 veckor  13 veckor  10 veckor 
250 poäng 50 veckor  25 veckor  16 veckor  12 veckor 
300 poäng 60 veckor  30 veckor  20 veckor  15 veckor 
350 poäng 70 veckor  35 veckor  23 veckor   17 veckor 
400 poäng 80 veckor  40 veckor  26 veckor  20 veckor 
450 poäng  90 veckor  45 veckor   30 veckor  22 veckor 
500 poäng 100 veckor  50 veckor  33 veckor  25 veckor 
550 poäng  110 veckor  55 veckor   36 veckor  27 veckor 

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se