Hur ändrar jag studietakt och hur påverkas mtt studiemedel?

Om du har mer än 50 procent kvar av kurstiden kan du ändra studietakt. Vill du ändra studietakt, meddela detta till den skola du läser hos. Du har själv ansvar för att kontrollera hur ändringen påverkar eventuellt studiemedel från CSN.