Vad gör jag om jag blir sjuk eller är hemma för vård av barn?

Anmäl alltid sjukdom från första dagen till Försäkringskassan och till skolan du läser hos. Vid vård av barn och närstående gör du anmälan till CSN och till skolan du läser hos.

Kopia på läkarintyg lämnas till skolan från 14:e dagen vid enbart studier och från 8:e dagen vid studier kombinerat med arbete.

Glöm inte att friskanmäla dig till skolan du läser hos när du är tillbaka i studier.

Du kan få din utbildning förlängd motsvarande din sjukperiod under förutsättning att du har gjort en sjukanmälan.