Vilken matematikkurs ska jag välja?

Matematik 1a eller 1b eller 1c eller 2a, eller 2b eller 2c eller 3b eller 3c eller 4 eller 5?

”Matematik är den ”sköna vetenskapen”, och då handlar det inte om världen utanför utan om matematikens inneboende skönhet. (Skolverket)”

Siffrorna markerar nivå

Siffran visar nivå på kursen. Om du inte har läst tidigare på gymnasiet börjar du med kurs 1. Kurserna bygger på varandra. Vill du nå nivå 2 måste du alltså läsa kurs 1 först.

Matematikspår

Bokstäverna visar olika spår

Det finns tre olika spår. Spåren har mycket gemensamt, men vissa uppgifter är anpassade till olika områden.

 • a-spåret (1a + 2a) är inriktat mot yrkesutbildning på gymnasial nivå och vissa eftergymnasiala utbildningar.*
 • b-spåret (1b + 2b + 3b) är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.*
 • c-spåret (1c + 2c + 3c + 4 + 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik.*

Det är viktigt att välja rätt spår från början. Du vet ju själv hur mycket strul SJ har ibland när de ska växla spår :-)

Att byta spår kräver en del kompletteringar, men är fullt möjligt. Om du exempelvis har läst 1b och sedan vill växla över till 2c då måste du komplettera med vissa moment. Du behöver dock inte läsa om kurs 1c. De röda pilarna i bilden ovan visar vilka vägar du kan gå mellan de olika matematikspåren. Oftast behöver du komplettera vissa moment om du byter spår. När du börjar studera har du en dialog med din matematiklärare om du behöver komplettera eller inte. Om du behöver komplettera så hjälper läraren dig med vilka moment du ska fylla på med.

Spåren leder olika långt innan de tar slut

Några exempel:

 • Om du vill bli behörig till sjuksköterska på universitetet krävs kurs 2, och du blir behörig med vilken som helst av kurserna 2a, 2b eller 2c. Men du läser inte alla tre kurserna, utan endast en av dem.
 • Vill du bli behörig till civilekonomutbildning krävs kurs 3, och då bör du välja b-spåret (eller c-spåret) redan från början.
 • För att bli behörig till högskoleingenjör krävs kurs 3c - men inte 3b! Det är ett av få exempel där man bara godkänner en av kurserna på samma nivå.

Är spåren olika svåra?

Det är ingen enkel fråga. Spåren vänder sig till lite olika målgrupper (se ovan). A-spåret saknar en del moment som kan upplevas svåra, så några skulle säga att a-spåret är lättast. Den som tycker teknik är krångligt kan uppleva c-spåret som svårt, speciellt några delar som är unika för c-spåret. Men å andra sidan - om du älskar naturvetenskap och teknik så är c-spåret designat just för dig.

Har du läst i gamla systemet?

Före 2012 kallades mattekurserna A, B, C, D och E. Betygsskalan var IG/G/VG/MVG. Gamla och nya kurser kan jämföras ungefär så här:

 • Matematik A: 100 poäng = Matematik 1: 100 poäng
 • Matematik B: 50 poäng = Matematik 2: 100 poäng
 • Matematik C: 100 poäng = Matematik 3: 100 poäng
 • Matematik D: 100 poäng = Matematik 4: 100 poäng
 • Matematik E: 50 poäng = Matematik 5: 100 poäng

Du som har läst enligt det gamla systemet och vill läsa mer matematik måste bestämma lämplig nivå. Kursinnehållet har generellt sett blivit svårare i de nya kurserna. Därför kan det vara klokt att "går ner" en nivå. Detta gäller speciellt om du tidigare har läst gamla Matematik B, som var 50 poäng, och vill fortsätta läsa på nästa nivå. Att då börja direkt med Matematik 3b eller 3c är svårt utan att först läsa 2b eller 2c. I Kungsbacka har vi utvecklat en så kallad glappkurs som täpper till glappet som är mellan Matematik B och Matematik 3b eller 3c. Glappkursen läggs till din studieplan om du har Matematik B med dig sedan tidigare.

Vilka matematikkurser finns i Kungsbacka?

I kurskatalogen som du hittar via den här länken kan du läsa mer om vilka matematikkurser som finns i Kungsbacka och vad de olika matematikstegen innehåller. Skriv matematik i sökrutan så får du upp samtliga matematikkurser som finns att läsa via vuxenutbildningen i Kungsbacka. Här kommer du att hitta matematikkurser från årskurs 1 på grundskolan till den högsta gymnasiekursen. För dig som ytterligare vill fördjupa dig i matematikens skönhet finns Matematik specialisering att lägga till din studieplan.

Några kurser som vi gärna lyfter fram är: Studieteknik och Repetition matematik, läs mer om kurserna i kurskatalogen. Vi slår gärna också ett slag för vår matematiksatsning som du kan läsa mer om via den här länken.

 *Stäm alltid av med en studie- och karriärvägledare vilken behörighet som gäller för den utbildning som du funderar på. Länk till studie- och karriärvägledarnas öppettider.