Kvalitetsarbete

Kungsbackas vuxenutbildning kännetecknas av ett målmedvetet och systematiskt kvalitetsarbete där alla har ett ansvar att följa upp och utvärdera sitt arbete.

De upphandlade skolorna ska aktivt bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och arbeta för en ökad måluppfyllelse utifrån elevens individuella behov samt att följa upp avtalade utbildningar så att nationella riktlinjer, styrdokument samt lokala politiska direktiv följs.

Som ett led i kvalitetsarbetet gör Kungsbacka vuxenutbildning enkätundersökningar två gånger per år bland eleverna. Genom resultaten från enkätundersökningarna kan vi arbeta för att förbättra den fysiska och psykosociala miljön för eleverna när de studerar via vuxenutbildningen i Kungsbacka. Klicka på länkarna här nedan för att ta del av enkätundersökningarna. Just nu har vi inte någon aktuell enkätundersökning att presentera.