Ansökan

Så här söker du till vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun

Har du skyddade personuppgifter?
Har du av Skatteverket fått skyddade personuppgifter ska du inte göra någon webbansökan. Tag kontakt med studie- och karriärvägledare så får du hjälp med att göra en studieplanering och en säker ansökan. Länk till öppettider.

Utbildning i Svenska för invandrare, Sfi

Du söker till sfi genom ett personligt besök hos en studie- och karriärvägledare på Kompetenscentrum.

Grundläggande och gymnasial nivå 
Kurser på grundläggande och gymnasial nivå söker du via webbansökan. Du hittar en guide som visar hur du gör steg för steg, längst ner på sidan, eller via den här länken. Information om de kurser och utbildningar som erbjuds hittar du här i kurskatalogen.

Du som är ny elev
Du söker senast sista ansökningsdag till det fasta startdatum som passar dig. Vilka datum som gäller ser du i kurskatalogen eller via den här länken. Du söker den kurs som är märkt "Kursstart för dig som är ny elev". Alla kurser du söker kommer få samma startdatum, men detta justerar du tillsammans med din skola när du börjat så att det passar din planering.

Vi behandlar din ansökan först när den är komplett, det vill säga när vi har tillgång till alla dina betyg, när eventuell nivåbedömning är gjord och när du träffat studie- och karriärvägledare ifall detta finns som ett krav.

Ansökan ska vara komplett senast sista kompletteringsdag, som är en vecka efter sista ansökningsdag, se kurskatalogen eller via den här länken. Handlingar, exempelvis betygskopior, ska vara inkomna till Kompetenscentrum senast sista kompletteringsdag. Du kommer att få en kallelse till en obligatorisk introduktion från skolan du valt, efter sista kompletteringsdag.

Du som är pågående elev
Du kan välja att lägga till nya kurser till din studieplan, kurser som börjar när den sista kursen i pågående studieplan är klar. Om du vill lägga till nya kurser till din studieplan, gör du en ansökan till den kurs som är märkt "Kursstart för dig som är pågående elev".  

Kursstart är alltid en måndag. Sista ansökningsdag är alltid 4 veckor innan startdatum (söndag, kl 23.59) och sista kompletteringsdag är alltid 3 veckor innan startdatum. Sista kompletteringsdag innebär att ansökan ska vara komplett och alla handlingar ska vara inkomna till Kompetenscentrum senast sista kompletteringsdag. Om du missar att lämna in ansökan i tid, måste du vänta till nästa nystart vilket innebär att du kan få ett oönskat uppehåll i dina studier.
Om det är aktuellt, till exempel om du byter skola, kommer du få en kallelse till en obligatorisk introduktion från skolan du valt efter sista kompletteringsdag.

Direktlänk till webbansökan

Processen - från ansökan till studier

1. Samtal med studie- och karriärvägledare och/eller information via vår webbplats.
2. Du väljer vad du vill studera, studieform, studietakt och önskat startdatum.
3. Du väljer utbildare/skola som du vill studera hos.
4. Du gör en webbansökan för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, sfi söks på pappersblankett hos vägledningen. 
5. Om du vill ansöker du nu själv om studiemedel hos CSN.
6. När din ansökan är komplett, senast sista kompletteringsdag, behandlas din ansökan.
7. När du är antagen blir du kallad till introduktion av den skola du valt. Introduktionen genomförs en vecka innan kursstart.
8. Skicka in studieförsäkran till CSN
9. Nu är du igång och studerar!

Söka vuxenutbildning i annan kommun  

Så här gör du om du är folkbokförd i Kungsbacka kommun och vill söka vuxenutbildning i en annan kommun:

Söka till vuxenutbildning i någon av Göteborgsregionens kommuner

Mölndal, Härryda, Göteborg, Partille, Öckerö, Lerum, Ale, Alingsås, Kungälv, Lilla Edet, Stenungssund och Tjörn. 

Du gör en ansökan till den kommun där du vill läsa. Den kommunen frågar sedan vuxenutbildningen i Kungsbacka om de vill betala för den utbildning du sökt.

Söka till vuxenutbildning utanför Göteborgsregionens kommuner

Ansökan (inklusive obligatoriska bilagor) lämnas på, eller skickas till Kompetenscentrum. Adressen hittar du här.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. Komplett ifylld ansökningsblankett från den kommun som genomför utbildningen. Om kommunen använder webbansökan skriver du ut ansökan du gjort digitalt.
  2. Kopia på betyg för all tidigare utbildning du läst.
  3. Information om vilken utbildning du söker och vem som är utförare (ex genom utskrift från webben).
  4. Kursplan för sökt utbildning, där det framgår vilka kurser/kurskoder som ingår i utbildningen. Om du inte hittar kursplan på webben, kontakta den vuxenutbildning som tillhandahåller utbildningen. 

 

Söka övriga utbildningar:

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se