Behörighet & betyg

Här kan du läsa om vilka behörigheter som krävs för att bli antagen till olika utbildningsnivåer. Här finns också bland annat information om hur du beställer olika betygsdokument.

Behörighet gymnasial vuxenutbildning

Du är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasiet.

Behörighet grundläggande vuxenutbildning

Du är behörig att delta i grundläggande vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. För att vara behörig krävs även att du saknar eller har brister i de kunskaper kursen ger. Alla som söker till grundläggande vuxenutbildning är garanterade plats.

Behörighet sfi

Du som är folkbokförd i Kungsbacka kommun och saknar grundkunskaper i svenska får läsa sfi inom vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 16. Alla som söker till sfi är garanterade plats.

Antalet platser

Inom gymnasial vuxenutbildning i Kungsbacka är antalet platser begränsade. Om inte alla behöriga sökande kan tas emot görs ett urval, som följer vuxenutbildningsförordningen (2011:1108). Företräde ges då till de personer som har kort tidigare utbildning. Vid urvalet granskas därför den sökandes tidigare utbildning och mål med studierna. Om du inte blir antagen till den kurs du sökt kan du istället ansöka om att göra en prövning i den kurs du vill ha betyg i.

Här hittar du mer information gällande prövning.

Utdrag ur betygskatalog / Samlat betygsdokument

Betyg skickas inte ut automatiskt, utan du måste själv beställa betyg för utskrift. Du bestämmer själv vilket eller vilka betyg du vill ha med i ditt betygsdokument. Du kan inte föra över betyg från gymnasieskolan till dessa betygsdokument

För att enklast beställa ett betyg loggar du in på ditt  studerandekonto och går till rubriken Beställningar, där du väljer vilka betyg du vill beställa. Det kan ta upp till tre veckor innan ditt betyg är klart.

Du kan även fylla i blanketten Ansökan om betygsutskrift som du hittar längst ner på sidan och skicka eller lämna in den till oss.

Du kan också beställa betyg via e-post: vuxenutbildning@kungsbacka.se

Glöm inte att ange:

  • Ditt namn
  • Personnummer
  • Vilka kurser du vill ska finnas med i betygsdokumentet
  • Om du vill ha betyget hemskickat eller om du hämtar det på Kompetenscentrum
  • Den adress dit du vill att vi skickar betygsdokumentet

Gymnasieexamen / Slutbetyg

Om du vill ta ut en gymnasieexamen, eller ett slutbetyg, ska du kontakta en studie- och karriärvägledare.  Möjligheten att ta ut ett slutbetyg har av regeringen förlängts till 2020-07-01

Intyg

Du som genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning och vill få dina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg kan beställa ett intyg. Intyget beställer du via Kungsbacka Direkt 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se 

Sista dag att läsa inför komplettering till andra studier

Om du ska komplettera med betyg till Antagning.se så är sista dag att läsa en kurs vecka 21 för komplettering till höstterminsstarten och vecka 45 för komplettering till vårterminsstarten. Om du ska komplettera med betyg till andra utbildningar så kontrollera alltid med skolan dit du ska söka när sista komplettringsdag är. Generellt behöver vuxenutbildningen fyra veckor på sig att utfärda betyg.

Läsa upp betyg 

Du som vill höja ett tidigare betyg, E eller högre, i en kurs är välkommen att göra en prövning. Har du betyget F får du i regel läsa kursen om den finns i kursutbudet.

Här hittar du mer information om prövning.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se