Betyg

Här finns information om hur du beställer olika betygsdokument.

Betyg

Betyg skickas inte ut automatiskt när en kurs är slut, utan du måste själv göra en beställning. Du bestämmer själv vilket eller vilka betyg du vill ha med i ditt betygsdokument. Du kan inte föra över betyg från gymnasieskolan till detta betygsdokument.

Avslutad kurs

När en kurs är klar har skolan två veckor på sig att leverera betyget till vuxenutbildningen. Där efter ska rektor skriva på betyget för att det ska bli ett giltigt betyg. Det kan ta minst tre veckor efter en kurs är klar tills du får betyget efter det du har gjort en beställning. Se här nedan hur du kan beställa betyg.

Beställa betyg

För att enklast beställa ett betyg loggar du in på ditt studerandekonto och går till rubriken Beställningar, där du väljer vilka betyg du vill beställa. Det kan ta upp minst tre veckor innan ditt betyg är klart.

Du kan även fylla i blanketten ”Ansökan om betygsutskrift” som du hittar nedest på den här sidan och skicka eller lämna in den till oss.

Du kan också beställa betyg via e-post: vuxenutbildning@kungsbacka.se

Glöm inte att ange:

  • Ditt namn
  • Personnummer
  • Vilka kurser du vill ska finnas med i betygsdokumentet
  • Om du vill ha betyget hemskickat eller om du hämtar det på Kompetenscentrum
  • Den adress dit du vill att vi skickar betygsdokumentet

Betyg till UHR

De betyg du fått från vuxenutbildningen i Kungsbacka efter 2011-07-01 skickas automatiskt till betygsdatabasen på UHR. Betyg som utfärdats före detta datum måste du komplettera med i pappersform till ansökan.

För att du ska se dina betyg på Antagning.se måste du först göra en ansökan. Vuxenutbildningen levererar betyg till betygsdatbasen på UHR varje fredag, utom när det är antagningsperioder på UHR.

Förlängd kompletteringstid till Antagning.se

Sista kompletteringsdag till Antagning.se är ändrad i år, 2021, från 21 juni till 5 juli. För dig som läser kurser innebär det, sista dag att läsa kurser som du vill få med till höstens antagning är fredag 2021-06-11 för att vi ska kunna garantera att du hinner komplettera med dina betyg i rätt tid. På Antagning.se får du mer information om komplettering.

Gymnasieexamen

Om du läser för att kunna ta ut en gymnasieexamen måste du planera den tillsammans med en studie- och karriärvägledare. Det finns många olika saker som påverkar hur en gymnasieexamen kan utformas. Här hittar du kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledare.

Slutbetyg

Det finns möjlighet att ta ut slutbetyg fram till 2025-07-01. För att planera ett slutbetyg kontaktar du studie- och karriärvägledare. Här hittar du kontaktuppgifter till dem.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se