Foto: Per Aronsson Foto: Per Aronsson

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar hela grundskolan till och med årskurs nio. Du kan kombinera studier på grundläggande nivå med gymnasiala studier, eller med arbete. Innehåll och arbetssätt är anpassat för vuxna och alla får en individuell studieplan.

Ansökan

Du som vill studera grundläggande vuxenutbildning gör en webbansökan. För att bli antagen ska du ha träffat en studie- och karrärvägledare.
 

Direktlänk till webbansökan

Individuell studieplan

Varje person får en individuell studieplan och man kommer överens om hur och när man ska studera. Du kan börja studera oavsett på vilken nivå du befinner dig. Du kan vara nybörjare eller i behov av att repetera om det var länge sedan du gick i skolan.

På Kompetenscentrum finns lokaler där du kan studera. Det finns möjlighet att studera både på dag- och kvällstid och alltid med stöd av lärare. Du studerar i den studietakt som passar dig.

 

Behörighet

Du är behörig att söka grundläggande vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. För att vara behörig krävs även att du saknar eller har brister i de kunskaper kursen ger.

Betyg

Inom grundläggande vuxenutbildning ges betygen A, B, C, D och E.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se