Nya avtal har tecknats för utförande av vuxenutbildning i Kungsbacka kommun.

Den kvalitetsupphandling som genomförts innebär att skolorna konkurrerat om vilken skola som kan erbjuda den högsta kvaliteten till ett av kommunen redan fastlagt pris.

Nya avtal

De skolor kommunen har tecknat avtal med är Hermods AB och Visible Care. Avtalsperioden sträcker sig ifrån 2021-04-03 till 2024-12-31.

Hermods kommer att ge utbildning inom SFI, teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt utbildning inom Handel och administration.

Visible Care kommer att ge utbildning inom Barn och fritid och Vård och omsorg

Skolor som slutar

Cuben, Medlearn och NTI är de skolor som slutar att leverera utbildning när det nya avtalet börjar gälla.

Vad innebär det för dig som är i studier?

Det nya avtalet innebär att det kan bli förändringar. En del elever påverkas inte alls, medan andra påverkas på något sätt.

För dem som påverkas kan det bli så här: Antingen är du antagen till en skola som inte finns kvar efter 3 april, eller så är du antagen till kurser som din nya skola inte kommer erbjuda efter 3 april.

Om du är antagen till en skola som inte finns kvar efter den 3 april, då måste du byta skola. Du behöver inte göra något för att flyttas över till den nya skolan, det löser vi. Om du måste byta skola mitt i en kurs då kommer din nuvarande skola göra en överlämning till den nya skolan för att läraren ska få information om hur långt du har kommit i kursen och vad du hittills har gjort. Detta för att du inte ska behöva börja om från början i kursen, när du börjar hos den nya skolan.

Om du är antagen till en kurs som inte finns hos den nya skolan då kommer vi titta på hur vi kan lösa det på bästa sätt för dig.

Du kommer att få mer information från oss i slutet av februari.

Kursstarter

I det nya avtalet kommer kursstarter att ske kontinuerligt. Det innebär att du kan starta en kurs efter fyra hela veckor, efter inskickad ansökan. Detta gäller båda studieformerna flex och distans. Måndagar är fortsättningsvis den dag då kurser startar och fredagar är alltid slutdag för en kurs.

Kursutbud

Under en övergångsperiod när de skolor som lämnar ska fasas ut och de nya avtalade skolorna fasas in kommer utbudet av kurser och utbildningar att förändas. Det utbud som finns sökbart hittar du här i Kurskatalogen.

Har du frågor om kursutbudet, då är du välkommen att kontakta oss!