En man och en kvinna läser ett papper.

Sfi - utbildning i svenska för invandrare

Sfi är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Det finns olika kurser på olika språkliga nivåer. Målsättning, tidigare erfarenheter och utbildningsbakgrund avgör vilken kurs du ska gå.

Vem får läsa?

Du som är folkbokförd i Kungsbacka kommun och saknar grundkunskaper i svenska får läsa sfi inom vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 16.

Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri. Du får inget studiestöd från CSN när du läser sfi. Om du får ekonomisk ersättning från till exempel arbetsförmedlingen eller a-kassan måste du kontakta din handläggare innan du börjar studera.

Tre olika studievägar

Det finns tre olika studievägar på sfi. Valet av studieväg beror bland annat på vilken utbildningsbakgrund och vilka studiemål du har. Tillsammans med studie- och karriärvägledare avgörs vilken studieväg som passar dig. Kurserna startar regelbundet under terminen.

Studieväg 1 - Kurs A-B-C-D för dig som har ingen eller kortskolgång från ditthemland.

Studieväg 2 - Kurs B-C-D med långsam eller normalstudietakt.

Studieväg 3 - Kurs C-D med snabb studietakt för dig med mycket god studievana och
förmåga att arbeta självständigt.

På Skolverkets webbsida kan du läsa om kursplanen för sfi på flera olika språk.

Ansökan/ Applay here

Du gör din ansökan ifrån den här sidan och en guide finns här.

Läs om andra som studerar Sfi

Här kan du läsa ett reportage om Chayanan och Natthinan från Thailand.

Studie- och karriärvägledning

På Kompetenscentrums studie- och karrärvägledning får du också möjlighet att diskutera dina fortsatta studier och att planera för ditt fortsatta yrkesliv. Du kan få hjälp att få dina studier och yrkeserfarenheter från ditt hemland kartlagda. Du kan få stöd i att söka andra kurser inom vuxenutbildningen samtidigt som du läser sfi eller svenska på högre nivå.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se