Gör en prövning

Du som redan har kunskaper i en kurs eller föredrar mycket självständiga studier kan få betyg genom att göra prövning på hela kursen enligt gällande kursplan. Du får ingen handledning av lärare utan du förbereder dig själv inför examinationen.

I vilka kurser kan jag göra prövning?

Du kan göra prövning i alla kurser som erbjuds inom vuxenutbildningen i Kungsbacka. Vill du pröva i något ämne som inte finns med i det aktuella kursutbudet, kontakta Kompetenscentrum. Om du är osäker på vilken kurs du ska pröva i, kontakta studie- och karriärvägledare på Kompetenscentrum.

Här hittar du vilka kurser som finns i Kungsbacka.

Kan jag göra prövning? 

Inom vuxenutbildningen kan du göra prövning från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en slutförd gymnasieutbildning. Du som är yngre och saknar slutförd gymnasieutbildning hänvisas till ungdomsgymnasiet.

När kan jag göra prövning?

Folkbokförda i Kungsbacka kommun kan göra prövning under hela året. För folkbokförda i annan kommun gäller hemkommunens prövningstider.

Komplettering till Universitets- och högskolerådet

Det är Universitets- och högskolerådet, UHR, som ansvarar för betygskomplettering. Inom vuxenutbildningen kan du göra prövningar för att komplettera dina betyg.

Komplettering inför höstterminen

Sista ansökningsdag för prövningar som ska vara för betygskomplettering till UHR är fredag i vecka 14. 

Sista veckan att genomföra prövningar är vecka 19 för språkprövningar. För övriga kurser vecka 21.

Komplettering inför vårterminen

Sista ansökningsdag för komplettering till UHR för prövningar är fredag i vecka 39.

Sista vecka att genomföra prövningar är vecka 43 för språkprövningar. För övriga kurser är det vecka 45.

Vilka skolor genomför prövning?

Du kan göra prövning hos samtliga skolor som Vuxenutbildningen i Kungsbacka har avtal med, om de har kursen.

Här kan du se vilka kurser de olika skolorna har.

Vad kostar det?

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs, även om du inte har läst kursen tidigare. Du behöver inte betala prövningsavgift för en kurs som du tidigare fått betyget F i, om du studerar inom vuxenutbildning vid det tillfälle du anmäler dig till prövningen. Studerar du inom vuxenutbildningen i en annan kommun måste du lämna in ett studieintyg som visar detta.

Om du har kurser som är betygsatta före den 1 juli 2012 kostar det 500 kronor att göra en prövning i en motsvarande kurs. Om du tillexempel har läst Svenska A och har ett IG-betyg får du göra en prövning i Svenska 1 som kostar 500 kronor.

Hur går en prövning till?

1. Du skickar eller lämnar ansökan till vuxenutbildningen i Kungsbacka som gör antagningen. Det är tre veckors handläggning på en prövningsansökan och du har maximalt 20 veckor på dig att genomföra en prövning.

Från och med 1 juli 2016 är det endast möjligt att göra en prövning i betyg satta från och med 1 juli 2012. Det gäller betyg utifrån skalan A-F.

Om du har kurser som är betygsatta från 1 juli 2000 till 30 juni 2012 så upphör rätten att sätta betyg i dessa kurser 30 juni 2016. 

2. Skolan informerar dig om hur prövningen genomförs. Du får ingen handledning av lärare, utan du förbereder dig själv inför examinationen, med hjälp av kursbeskrivningar, betygsmål och lämplig litteratur.

Kursbeskrivningar och betygsmål hittar du här.

Du kan själv hitta läromedel för den gymnasiekurs du ska pröva genom att söka på Internet eller vända dig till biblioteket för att få hjälp att hitta läromedel för din prövningskurs.

3. Tillsammans med skolan kommer du överens om vilken dag eller vilka dagar du ska göra examinationen. Examinationen kan göras skriftligt, muntligt och praktiskt. Hur du ska göra beror på vilken kurs du prövar i.

Om du blir sjuk vid prövningstillfället, får skolan flytta fram prövningstillfället en gång. Blir du sjuk även vid det framflyttade prövningstillfället får du göra en ny prövningsansökan och betala en ny prövningsavgift om du har gjort det tidigare.

4. Läraren har en vecka på sig att bedöma och betygssätta din examination och betyget skickas sedan till vuxenutbildningen.

5. Du meddelar vuxenutbildningen om du vill få ditt betyg hemskickat eller om du vill hämta det på Södra Torggatan 16 genom att anmäla det till: vuxenutbildning@kungsbacka.se.
Ditt betyg rapporteras till Universitets och Högskolerådet, UHR.

Ansökan

Ansökningsblankett finns längst ner på denna sida. Observera att du endast kan anmäla dig till två prövningar åt gången. I prövningsansökan anger du vilken vecka du vill göra din prövning.

En komplett ansökan består av:
A. Ansökningsblankett
B. Kopia på gymnasiebetyg som är underskrivet av en rektor, ej utdrag från UHR.
C. Kvitto på inbetald prövningsavgift som är 500 kronor per prövningskurs ska bifogas ansökan. Prövningsavgiften sätter du in på bankgiro 426-4610, ange prövning, vilken kurs prövningen gäller samt namn och personnummer. Om du av någon anledning inte gör din prövning kan inte prövningsavgiften betalas tillbaks.
D. Eventuellt studieintyg om du inte är folkbokförd i Kungsbacka.

Det kostar 500 kronor även om du inte har läst kursen tidigare. Du behöver inte betala prövningsavgift för en kurs som du tidigare fått betyget F i, om du studerar inom vuxenutbildning vid det tillfälle du anmäler dig till prövningen. Studerar du inom vuxenutbildningen i en annan kommun måste du lämna in ett studieintyg som visar detta. Kurskoder finns på ditt betyg eller så hittar du dem här

Ansökan lämnas eller skickas till:
Kompetenscentrum, Södra Torggatan 16, 434 30 Kungsbacka. 

 


Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se