Foto: Per Aronsson

Skolor

Välj vuxenutbildning efter dina egna behov. Kungsbacka kommun har utvecklat ett kundvalsystem för utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Det innebär att du själv väljer undervisningsform distansundervisning, flexundervisning. För vissa kurser kan du välja klassrumsundervisning.

På vår webbplats presenteras det utbildningsutbud som omfattar Kungsbacka kommuns vuxenutbildning. Där finns information om utbudet och vilken eller vilka skolor som utför respektive kurs/utbildning.

Skolornas beskrivningar

Till vänster hittar du de skolor Kungsbacka kommun har avtal med. Där kan du läsa skolornas egna beskrivningar och hitta länkar till deras webbplatser.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se