Medlearn

MedLearn erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom vård och omsorg. Hos oss kan du välja mellan två olika studieformer: flexibla studier och distans.

Pedagogik och studieformer

Flexstudier - Den flexibla studieformen ger dig flera alternativ att studera på med stor frihet och möjligheter. Du kan välja att studera heltid eller deltid och har en individuell studieplan. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen och görs vid kurser om 200 poäng. Handledning på plats i skolan varje vardag mellan kl. 09.00-17.00, kvällstid mellan 17.00 – 20.00, måndagar och onsdagar.

Distansstudier - Du kan välja distansstudier då du studerar på valfri plats. Du får personlig introduktion och hjälp med studierna. På vår lärplattform finns studiehandledningar och arbetsuppgifter. Handledning av lärare enligt följande tider varje vardag kl. 09.00 -17.00, kvällstid mellan 17.00 – 20.00, måndagar och onsdagar.

Övriga former av handledning - Möjlighet att boka individuell handledning och individuellt anpassat språkstöd. Stöd på elevens hemspråk/modersmål. Lektioner genomgångar och gruppövningar.

Validering - Har du tidigare erfarenhet av studier och/eller arbete inom vården kan dina kunskaper valideras (bedömas), du kan då förkorta din studietid.

Studerandeinflytande

För oss är studerandeinflytande viktigt, vi har klassråd regelbundet. Dessutom görs utvärderingar efter varje kurs. Du har en personlig mentor som följer dig under studietiden. Du har även stort inflytande över upplägget av dina studier.

Kurs- och litteraturlista

Vänligen besök MedLearns webbplats för mer information om kurs- och litteraturlista, länk finns längst ner på sidan.

Lärare

MedLearn har behöriga lärare samt lärare med relevant yrkeserfarenhet.

Lokaler

Alla som sökt att studera via MedLearn kallas till introduktion i våra utbildningslokaler på Södra Torggatan 9 – 11 (Kyrkskolan) i Kungsbacka.

Öppethus

Vi har ”Öppet hus” för information onsdagar klockan 16-17.

Öppettider

Måndag 09.00-20.00
Tisdag 09.00-17.00
Onsdag 09.00-20.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-17.00

För mer information:

www.medlearn.se

Kontakta oss gärna:
Administratör Eva Medin: 0733-902810
Utbildningschef Caroline Ahl: 0700-019771
kungsbacka@medlearn.se